Vill du vara en del av Nyttiga Affärers ekosystem?

om oss

Vi vill se fler Nyttiga Affärer i Sörmland!

Vårt samhälle står inför stora utmaningar och vi behöver jobba mer tillsammans oavsett vilken roll vi har, för att hitta nya lösningar.

Nyttiga Affärer har som syfte att:

  • Öka medvetenheten och kunskapen hos offentlig sektor om socialt företagande och hur man kan samverka med sociala företag.
  • Identifiera vilka sociala företag vi har i Sörmland och undersöka deras intresse att samverka med offentlig sektor.
  • Skapa mötesplatser med fokus på olika utmaningar och att hitta nya vägar framåt tillsammans.
om oss

2020 Projekt

business, computer, mobile

Samhällsverkstäder

 Brobyggande mötesplatser för att omvandla samhällsutmaningar till samhällsförbättringar.
Nätverk

Nätverk för sociala företag, sociala initiativ och samhällsentreprenörer.

Nätverk för offentlig sektor kring samhällsutmaningar och sociala företag.

 
laptop, mockup, graphics tablet
writing, workstation, office

Social innovation day

 29 September 2020 genomförs konferensen Social innovation day i Sörmland som en del av Nyttiga affärer.

Nätverksskola

Tio Sörmlänningar berättar om hur de bygger sina nätverk och ger sina bästa råd.

startup, meeting, brainstorming

mål

vi är Nyttiga affären i Sörmland

mål 2020
  • Målet är att skapa ett regionalt nätverk med offentliga aktörer och sociala företag som är nyfikna och vill undersöka möjligheten att göra affärer med varandra.
Mål på sikt, ett nätverk för social innovation
  • Ett livskraftigt regionalt ekosystem där offentliga aktörer tillsammans med sociala företag kan hitta innovativa lösningar på olika samhällsutmaningar.
Hur bidrar vi till de Globala Målen?
  • För att bidra till hållbarhet och de globala målen i Agenda 2030 har regeringen bland annat tagit fram en strategi för socialt företagande i Sverige. Utifrån den nationella strategin har sen varje region tagit fram en handlingsplan för socialt företagande. Sörmlands plan kommer att uppdateras och presenteras hösten 2020.

Vill du vara en del av Nyttiga Affärers ekosystem?

kontakta oss